در حال بارگذاری ...
 • معجزه فرمانده لشکر 10 سیدالشهدا


  شهید حاج کاظم رستگار فرمانده لشکر 10 سیدالشهدا در خواب معجزه خود را تقدیم مادرش می‌کند. مادر در خواب پسر شهیدش را می‌بیند. پسر به او می‌گوید: توی بهشت جام خیلی خوبه. چی می‌خوای برات بفرستم؟...

  به گزارش خبرگزاری حیات؛ مادر شهید حاج کاظم رستگار در خواب پسر شهیدش را می‌بیند که به او می‌گوید: توی بهشت جام خیلی خوبه. چی می‌خوای برات بفرستم؟...

  مادر می‌گوید:«چیزی نمی‌خوام؛ فقط جلسه قرآن که می‌رم، همه قرآن می‌خونن و من نمی‌تونم بخونم خجالت می‌کشم. می‌دونن من سواد ندارم، بهم می‌گن همون سوره توحید رو بخون.».

  پسر می‌گوید:«نماز صبحت رو که خوندی قرآن رو بردار و بخون!».
  بعد از نماز یاد حرف پسرش می‌افتد. قرآن را بر می‌دارد و شروع می‌کند به خواندن. خبر می‌پیچد. پسر دیگرش این‌را به عنوان کرامت شهید محضر آیت الله نوری همدانی مطرح می‌کند و از ایشان می‌خواهد مادرش را امتحان کنند. قرار گذاشته می‌شود. حضرت آیت‌الله نزد مادر شهید می‌روند. قرآنی را به او می‌دهند که بخواند. به راحتی همه جای را می‌خواند؛ اما بعضی جاها را نه.
  میفرمایند:«قرآن خودت رو بردار و بخوان!».

  مادر شهید شروع می‌کند به خواندن؛ بدون غلط. آیت الله نوری گریه میکنند و چادر مادر شهید را می‌بوسند و می‌فرمایند:«جاهایی که نمی‌توانست بخواند متن غیر از قرآن قرار داده بودیم که امتحانش کنیم.».

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  نظرات کاربران