در حال بارگذاری ...
 • یادداشت؛

  جلوی نفوذ و نفوذی را بگیرید

  غلامرضا بنی اسدی به یک جنگ تمام عیار می ماند « نفوذ». یک جنگ تمام عیار که کسی بر طبل جنگ نکوبیده باشد اما شبیخون بزند و فردا که هوا روشن شود زمین را فرش خون ببینیم.

  این از یک جنگ رسمی و اعلام شده با همه بمب ها و تخریب هایش خطرناک تر است، چه دشمن از رو به رو و با پرچم رسمی خود می آید. می زند و می خورد و ویران می کند. شاید هم نیامده، سنگر هایش را وابنهد و بگریزد. ما در جنگ از این ماجراها فراوان داشته ایم و چون دشمن رو به رو بوده است، با همه بمب ها و موشک هایش توانسته ایم مهارش کنیم اما نفوذ، ماجرایش اساسا فرق می کند. تو همه توجهت را به جلو معطوف کرده ای اما نگهان، دشنه نفوذی، پهلویت را می درد. مراقب فعل و انفعال جبهه دشمنی اما ناگهان، بمب زیر پایت منفجر می شود. متاسفانه از این ماجرا ها هم زیاد داشته ایم در عمر انقلاب و خونبار ترینش ماجرای انفجار حزب جمهوری اسلامی بود که یک نفوذی فاجعه ای به بار آورد که هنوز درگیر مصائب آنیم و سرمایه هایی را از ما گرفت که هرگز جبران نمی شود. اینکه برخی خبرها نوشتند« محمد رضا کلاهی صمدی» ، عامل این جنایت در فلان کشور اروپایی، کشته شده است و گروهی گفتند انتقام خون ها گرفته شد اصلا دقیق نیست. او اگر هزار بار هم کشته بشود، دیه قطره ای از آن خون های پاک نیست. او نه یک نفر که همه انسانیت را ۷۲ بار کشته است که مرگ هر انسان، به مثابه کشتن همه انسان هاست. حالا او با جان ناقابل خود پاسخ این همه خون را مگر می تواند بدهد؟ در قیاس ارزش افراد نیز، او هزار بار کوچکتر از آن است که با شهیدی مقایسه شود. انتقام از نفوذی، بستن منفذ های نفوذ است و هوشیاریی که نگذارد باز نفوذی ها، کلاه سر مردم بگذارند. نگذارد این « شیطان بچه ها» به نوعی دیگر به جبهه انقلاب نفوذ کنند و باز از ما مردان کارآمد را بگیرند. این درست که توان انفجار ترقه را ندارند چه رسد به بمب اما امروز با انفجار شایعه، سرمایه های انقلاب را از کار می اندازند. سخنان رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر و تاکید ایشان بر پرهیز از تخریب و تهمت، باید همه علاقمندان انقلاب را هوشیار کند تا دگر باره کلاهی ها در میان ما جا، باز نکنند و با انفجار کلمات مسموم بقیه السیف بهشتی را از ما نگیرند. مراقب این آسیابی که به نوبت می چرخد، باشیم که هم آبش را دشمن به نفع خود به کار می گیرد و آردش را هم نان می کند و در سفره خود می گذارد. ما هنوز می سوزیم از ماجرای سرچشمه، از جنایت جوان ۲۲ ساله و ظاهر الصلاحی که با کشتن بهشتی و یارانش، آرزو های بهشتی ما را به آتش کشید. پس نگذاریم جوانی و خامی و هیجان و احساسات گروهی، ولو با عناوین مقدس، آرمان های انقلاب را در هم بشکند. یاد همه بماند که وقتی رهبر انقلاب، این همه بر وحدت تکیه می کنند، زدن وحدت و ایجاد تفرقه، زدن تکیه گاه نظام است. این هم از هرکس سر زند، دانسته یا ندانسته، جز خیانت معنایی ندارد. حکم خائن در این دنیا هم اجرا نشود، در سرای باقی، قاطعانه اجرا خواهد شد. یقین بدانید این را، همین!

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  نظرات کاربران