در حال بارگذاری ...
 • یادداشتی به بهانه شهدای تازه تفحص شده؛

  باید زن باشی تا بفهمی...

  طاهره ساعدی؛ باید زن باشی تا بفهمی چشم انتظاری برای پدرت، همسرت، فرزندت و برادرت که هر کدامشان بخشی از وجودت هستند چقدر سخت با واژه ها معنا می شود.

   

  باید یک زن باشی تا بفهمی نبود دهه ها، همسرت، عشقت، همراه و تکیه گاه زندگیت چیست، تا بفهمی یک عمر تنهایی سرکردن و با خاطرش روزهای سخت را به شب گره زدن و شبهای دراز را با یادش روز کردن یعنی چه، تا بفهمی زنانی که همسرشان  را برای حفظ این اب و خاک بدرغه اوردگاهی، بی بازگشت کردند عشق را و دوست داشتن را خیلی خوب بلد بودند اما ان را در پستوی ذهنشان به امانت سپردند تا به وقت بازگشت ان را با همه انچه در طی سالیان چشم انتظاری از خود دریغ کردند یک جا بازگو کنند. باید زن باشی تا بتوانی تمام تلخی ها و سختی های انتظار را بعد از 35 سال دوری از عشقت، حتی با حس بخشی از وجودش بر او ببخشی و فراموش کنی و همه بهانه گیری هایت را بگذاری برای دیداری که به قیامت است.

  باید یک زن باشی تا توان معنا کردن چشم به در ماندن برای پسرت و جانت  را داشته باشی، باید مادر باشی تا بدانی اشکی که زمان بدرغه فرزندت بر گونه ات جاری می شود اشک نیست عصاره تمام جانت است که به همراه قدم های فرزندت از دیدگانت سرازیر می شود و بر زمین می افتد، باید مادر باشی تا حقیقت مفهوم غم جانفرسای دوری از فرزندی  که خود روانه میدان کرده ای غمی که دردش همه وجودت را می گیرد و قلبت را تا هنگامه ایستادن می برد را لمس کنی و بفهمی بازگشت حتی بخشی از وجود یوسفت می تواند زندگی را دوباره برایت معنا کند و لبخند خشک شده گوشه لبانت را، مهمان صورتت و چشمانت کند حتی اگر بدانی در اغوش گرفتن فرزند سروقامتت به قیامت افتاده است.

  باید یک زن باشی تا بدانی واژه برادر برایت چطور معنی می شود تا درک کنی برادر برای یک زن یک پناهگاه و یک مامن است که به تو احساس ارامش و اسودگی خیال می دهد برادری که با رفتنش خیلی چیزها را هم با خودش می برد و تو می مانی با یک دنیا احساس نگرانی از فردای بدون او؛ فقط یک زن می تواند احساس روحبخش دیدار دوباره برادر بعد از دهه ها را به جان بفهمد چرا که عزیز دل  خواهر است برادر، عزیز دلی که جان خواهر را حتی با بخشی از وجودش، روحی دوباره می بخشد حتی اگر چشم در چشم شدن و دیدار، به قیامت واگذاشته شود.

  باید یک زن باشی تا مرد بودن را بفهمی چیست زمانی که پدر ان را با تمام وجودش به جان برایت معنا می کند. اصلا واژه مردانگی از پدر است که برای دختر معنا می یابد باید دختر باشی تا شیرینی بودنش تا عمق جانت برود و با تلخکامی نبودش حس نداشتن همه چیز را لمس کنی  و بفهمی رشته جانت با رفتنش نایی برای ماندن و ادامه دادن ندارد.  گویی ریشه زندگی دختر به تدریج خشک می شود با رفتن پدر و ستون استوار ماندنش از بین می رود و چه سخت است نهال زندگی را بدون ریشه استوار نگه داشتن. باید زن باشی تا بفهمی حتی شنیدن اسم پدر و بودن بخشی از وجودش، غرور را در تمام جانت جاری می کند و ساز قلبت دوباره کوک می شود و زندگی را زیباتر از پیش به تو باز می گرداند حتی اگر تا قیامت دیگر دیداری در کار نباشد.

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  نظرات کاربران